UMS Population Alert System

Contact Data Management

Hent pin-kode

   

Private Privatperson

Business Kontaktperson for bedrift

Ditt personvern:

Varslingstjenestene fra UMS benyttes til å varsle innbyggere om kritiske hendelser som gasslekkasjer, skogbrann, flom eller viktig informasjon som ved endringer i vann- eller strømforsyning.

Systemet benyttes blant annet av politiet, kommuner, interkommunale selskaper, strømleverandører og renovasjonsselskaper.

Utvalget av innbyggere som blir varslet hentes fra offentlige registre etter søknad fra hver enkelt bruker og etter godkjennelse fra Skattedirektoratet.

Fra denne siden kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg eller på din bedrift. Du kan også endre din egen oppføring eller deaktivere varsling.

UMS opptrer som databehandler på vegne av våre kunder (data-ansvarlig) og henter følgende data fra offentlige registre:

• For- og etternavn
• Gateadresse (for varsling i geografisk begrenset område)
• Fødselsdato (for å unngå varsling av barn under 16 år)
• Epost (for varsling på epost)
• Fasttelefon (for varsling med talemelding)
• Mobiltelefon (for varsling med sms)

Data som hentes og behandles av UMS benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre.

Se for øvrig UMS personverneklæring:

https://www.umsalert.com/nb/personvernerklaering/